Wszystkie informacje dotyczące grupowego ubezpieczenia dziecka oraz zasady zgłaszania roszczeń InterRisk EDU PLUS znajdują się na stronie: www.ubezpieczeniwszkole.pl (zielona zakładka)

Suma ubezpieczenia Wariant I : 14 000
Okres ubezpieczenia od 01.10.2016 do 30.09.2017
Polisa EDU – N002862
Kontakt telefoniczny: Paulina Bednarek 71 715 94 77

Suma ubezpieczenia Wariant II : 17 000
Okres ubezpieczenia od 01.10.2016 do 30.09.2017
Polisa EDU – N002863
Kontakt telefoniczny: Paulina Bednarek 71 715 94 77