Regulamin Świetlicy

 1. Ze świetlicy korzystają głównie dzieci z klas I-III.
 2. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:30.
 3. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko do godz. 17:30.
 4. Świetlica utrzymuje swoją działalność ze składek rodziców.
 5. Dziecko przed i po zajęciach lekcyjnych ma obowiązek zgłoszenia się do świetlicy i zapisania u wychowawcy. Uwaga: Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci, które przed lub po lekcjach nie zgłosiły się do świetlicy.
 6. Dzieci ze świetlicy odbierają rodzice lub osoba upoważniona w karcie. W innych przypadkach (samodzielny powrót do domu, odbiór przez osobę nieupoważnioną w karcie) konieczna jest pisemna informacja rodzica na oddzielnej kartce.
 7. Wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności za zabawki przynoszone z domu.
 8. Za zniszczenia dokonane przez ucznia na terenie świetlicy odpowiadają finansowo rodzice.
 9. Nauczyciele pracujący w świetlicy, wspólnie z wychowawcą klasy, decydują o ocenie z zachowania.
 10. Rodzice mają obowiązek poinformować Kierownika Świetlicy o rodzaju zajęć pozalekcyjnych, na które będzie uczęszczało dziecko podczas przebywania w świetlicy.
 11. Dzieci przejawiające wyjątkową agresję Uchwałą Rady Pedagogicznej mogą być wykluczone ze świetlicy.
 12. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków prosimy o nie przyprowadzanie dzieci z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi. Po przebytej chorobie, tylko za pisemną zgodą rodziców, dziecko może nie uczestniczyć ze swoją grupą w zajęciach na świeżym powietrzu.