Koła zainteresowań dla uczniów Świetlicy

Od zabawy do sportu

Są to zajęcia, które sprzyjają i wspomagają rozwój naukowy dzieci poprzez udział w zabawie. Obejmują one zabawy i gry ruchowe sprzyjające integracji grupy, uczą m.in. refleksu, koncentracji, cierpliwości, rozwijają zmysł obserwacji. Mieszczą się tu wyścigi rzędów z użyciem różnych przyrządów m.in. woreczków z grochem, hula – hop, piłek, skakanek. Uczą one ponadto zdrowej rywalizacji, współodpowiedzialności za grupę, solidarności zespołowej. Dzieci dobrze się bawiąc rozwijają swoją sprawność ruchową.

Spotkania z kulturą świata

Podróże placem po mapie, przyglądanie się szeroko pojętej kulturze (muzyka, sztuka, architektura, zwyczaje i obrzędy ludowe) różnych zakątków świata. Każde zajęcia kończą się częścią praktyczną: nauką piosenki czy tańca, słuchaniem muzyki, pracą plastyczną, oglądaniem eksponatów. Podróże zaczęliśmy od naszego kraju (m.in. omówiliśmy twórczość patrona naszej szkoły Władysława Orkana) byliśmy także we Włoszech i Holandii, w najbliższym czasie wybieramy się na wschód...

Zajęcia artystyczno-teatralne

Na zajęciach artystyczo-teatralnych dzieci próbują swoich sił aktorskich w zabawach dramowych, pantomimie oraz czytaniu tekstów z podziałem na role. Uwieńczeniem zajęć są szkolne przedstawienia teatralne. Ponadto na zajęciach dzieci poznają fascynującą sztukę składania papieru – „origami”.

Zajęcia literackie

Oswajanie poezji i prozy to trudna sztuka, ale w naszej Fabryce Wyobraźni przekuwamy pomysły w prawdziwe motyle, przeskakujemy po tęczy talentu, przekomarzamy się z tekstem, wygładzamy zdańce-łamańce aż będą śliczne i pucołowate jak aniołki.
Gdy jest smutno, zakładamy Akademię Uśmiechu, wymyślamy żarciki-wierszyki-bziki, mruczanki-kołysanki dla przyjaciół i znajomych Królika. Gdy jest nudno, żeglujemy po kultowych książkach dzieciństwa rodziców i poszukujemy też własnych fascynacji i zapatrzeń.
Gdy jest straszno, poślinionym palcem otwieramy Bajecznik i ciii.... budzimy się w bajce.

Zajęcia plastyczno-techniczne

Podczas zajęć plastyczno–technicznych wykorzystujemy różnorodne materiały i techniki plastyczne.
Dzieci malują na szkle, na papierze, na folii. Rysują pastelami, kredkami, ołówkiem. Lepią z plasteliny i modeliny. Robią Wycinanki, wydzieranki.
Dzieci podczas tworzenia prac plastycznych angażują swoją wyobraźnię i spostrzegawczość. Doskonalą umiejętności manualne i współpracy w grupie.
Przyjemnie spędzają czas tworząc piękne rzeczy, które wykorzystują do upiększenia swojego otoczenia. Rozbudzają swój zmysł estetyczny. Podczas tworzenia prac plastycznych wykorzystujemy utwory muzyczne.   

Zajęcia psychoedukacyjne

Pierwsze spotkania poświęcone są na wzajemne poznanie się uczestników, ustaleniu reguł pracy w grupie, wprowadzenie obowiązującego systemu norm. Dalsze zajęcia to m.in. zabawy integracyjne, gry ogólnoużytkowe, tematyczne rozmowy grupowe, ćwiczenia ekspresji twórczej, zabawy edukacyjne, ćwiczenia w dostrzeganiu, formułowaniu i rozwiązywaniu problemów, ćwiczenia kształtujące umiejętność współdziałania w grupie. Ćwiczenia na zajęciach uczą prawidłowej komunikacji, odwołują się do doświadczeń i przeżyć osobistych, stwarzają miejsce na wymianę poglądów. Uruchamiają nie tylko procesy myślowe, ale także i emocje. Przede wszystkim dostarczają one świetnej zabawy.