Pyszne obiady w naszej stołówce

 

Ważne

Szanowni Państwo.
Zgodnie z zapowiedzią rozpoczyna się remont szatni i bloku żywieniowego. Obiady będą wydawane do dnia 12.05.2017 r. Od 15.05 stołówka szkolna będzie nieczynna. Nadpłaty za obiady będą zwracane na konto lub do odebrania u intendenta. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w II śniadanie, które będą spożywać w klasach.

UWAGA : Pieniądze, które nie zostaną oddane, zaliczone będą jako należność na obiady po rozpoczęciu działalności kuchni.  

 

ZARZĄDZENIE !

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 2317/2012 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWY z dnia 11 kwietnia 2012 r. , informuje się Rodziców , iż opłaty na obiady wnosi się w okresach miesięcznych , z góry DO OSTATNIEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO MIESIĄC , w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej .
Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej w miesiącach styczniu i wrześniu wnoszone są na początku miesiąca. 
W przypadku braku opłaty lub potwierdzenia opłaty obiadów w wyznaczonych terminach , uczeń NIE BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z OBIADÓW W DANYM MIESIĄCU.

 

Informujemy, że istnieje możliwość wnoszenia opłat za obiady, za pomocą przelewów bankowych.

Dane do przelewu:


Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 65
Adres odbiorcy: ul. Mścisławska 1, 01 – 647 Warszawa
Numer konta: 88103015080000000550985063
Tytułem:
opłata za obiad za ………… (imię i nazwisko dziecka) ……………(klasa) za …(miesiąc)

Wpisanie wszystkich danych jest konieczne do sprawdzenia, czy płatność została dokonana. Proszę o wpisywanie danych dziecka (czasem nazwisko osoby wpłacającej jest inne).
Wpłaty na konto można dokonywać do 25 danego miesiąca.
Potwierdzenie wpłaty dzieci przekazują wychowawcy, dorośli do intendenta.
Komunikaty dotyczące opłat za obiady w roku szkolnym 2012/2013.